Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Mandat

Treść

Jeśli już otrzymałeś mandat karny od Straży Miejskiej w Wieliczce masz dwie możliwości:

1. Zapłacić mandat na poczcie, w banku lub za pomocą przelewu internetowego w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Dane do przelewu:

URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 2. Złożyć odwołanie od otrzymanego mandatu do Sądu Rejowego w terminie 7 dniu od daty jego wystawienia.

Możesz uczynić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na złożeniu przez Ciebie pisemnego wniosku do sądu i poinformowaniu o tym fakcie straży miejskiej.

Drugi polega na złożeniu pisma o uchylenie mandatu karnego za pośrednictwem organu, który go wydał. Straż Miejska w Wieliczce zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego taki wniosek przekazuje niezwłocznie do Sądu Rejonowego w Wieliczce. 

Ważne !!!

W przypadku jego nieuregulowania względem osoby ukaranej zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6969