Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Monitoring wizyjny

Treść

Uwarunkowaniem prawnym prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

System monitoringu wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz szybkiego kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń. Ponadto służy do zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, przeszukiwania terenu, zaśnięcia w niskich temperaturach, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia podejmującym zadania służbowe patrolom ( interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast na ujęcie sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu.

Podstawowe cele monitoringu:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństw niszczeniu mienia
  • zmniejszenie przestępczości
  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom
  • ochrona porządku publicznego
  • oddziaływanie prewencyjne
  • kontrolowanie ruchu ulicznego
  • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstw i wykroczeń
6969