Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Odwołanie Polecenia Wojewody Małopolskiego z 10 października 2020 r.

Odwołanie Polecenia Wojewody Małopolskiego z 10 października 2020 r.

Treść

Wojewoda Małopolski decyzją Nr 322/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. odwołał polecenie Nr 208/2020 z dnia 10 października 2020 r. znak: WB-I.6333.306.2020 w sprawie polecenia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa małopolskiego zlecenia zadań podległym strażom gminnym (miejskim).

6969